Νέα


05
Ιαν 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 5ῃ Ἰανουαρίου 2022 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἀνακοινώνει ὅτι, λόγῳ τῶν αὐξημένων κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19 καί τοῦ αὐξημένου υἱϊκοῦ φορτίου στήν πόλη μας, ὡς ἐπίσης καί τῶν αὐστηρῶν ὑγειονομικῶν μέτρων πού ἰσχύουν σήμερα καί πρός περιορισμό περαιτέρω τῆς πιθανότητος διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, σέ συνεννόηση μέ τήν Δημοτική Ἀρχή, ματαιώνεται ἡ καθιερωμένη τελετή καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στό λιμάνι τῆς πόλης μας. Ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων θά πραγματοποιηθεῖ διά τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ σέ ὅλες τις Ἐνορίες τῆς Πρέβεζας, τηρουμένων πάντοτε......

Read More


04
Ιαν 2022
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τήν Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου 2022 καί ὥρα 12.00 μ., στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος βράβευσε τούς μαθητές τῶν Λυκείων τῆς Μητροπόλεώς μας, πού πρώτευσαν στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις κατά τό σχολικό ἔτος 2020-2021. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές τούς συνεχάρη γιά τήν ἐπιτυχία τους, τούς εὐχήθηκε καλές σπουδές καί παρά τίς ὅποιες δυσκολίες πού μπορεῖ να συναντήσουν στήν ζωή τους νά ἐπιμένουν στήν ὑλοποίηση τῶν στόχων τους, νά διεκδικοῦν τά ὄνειρά τους μέ ἦθος καί ἀξιοπρέπεια ἔχοντας τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους.......

Read More


28
Δεκ 2021
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤHN ΑΣΤΥΝΟΜΙKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΚΤΙΟΥ

Ποσότητα τροφίμων μακρᾶς διαρκείας προσέφεραν στήν Μητρόπολή μας τόσο τό προσωπικό τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Πρέβεζας ὅσο καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἀεροπορικοῦ Ἀποσπάσματος Ἀκτίου τήν Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τό προσωπικό τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης καί τοῦ Ἀεροπορικοῦ Ἀποσπάσματος Ἀκτίου καί εὐχήθηκε ὑγεία, δύναμη καί τήν εὐλογία τοῦ ἐν σπηλαίῳ τεχθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ....

Read More


28
Δεκ 2021
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ «ΟΡΦΕΑΣ»

Μαθητές τοῦ 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας ἐπισκέφθηκαν τήν  Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου ἐἔ. τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν.            Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς καθηγητές πού τούς συνόδευαν καί τούς εὐχήθηκε ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τήν ζωή τους, νά ἔχουν πρόοδο στή ζωή τους καί ἐπιτυχία στούς στόχους τους. Τήν ἑπομένη ἡμέρα 23 Δεκεμβρίου ἡ Φιλαρμονική Πρέβεζας «ΟΡΦΕΑΣ» ἀπέδωσε τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν μαέστρο καί τά μέλη τῆς Φιλαρμονικῆς καί τούς εὐχήθηκε εὐφρόσυνα......

Read More


23
Δεκ 2021
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Α Γ Ι Α    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α   2021 Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Ἱεράς Μονάς καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Σήμερα εἶναι Χριστούγεννα. Δέν γιορτάζουμε ἕνα γεγονός τῆς ἱστορίας πού συνέβη πρίν 2.000 χρόνια κάπου στόν πλανήτη μας. Γιορτάζουμε ἕνα γεγονός πού συμβαίνει διαρκῶς σέ κάθε ἐποχή γιά κάθε ἄνθρωπο. Ὁ ἀγγελικός ὕμνος πού χαρμόσυνα δονοῦσε τόν οὐρανό τῆς Βηθλεέμ διαλαλοῦσε, τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ, τήν Εἰρήνη καί τήν Εὐδοκία, αὐτά εἶναι τά δύο......

Read More


23
Δεκ 2021
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * * Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα, Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς......

Read More


20
Δεκ 2021
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Πρέβεζας ἐπισκέφθηκαν σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου ἐἔ. τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν.            Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς καθηγητές πού τούς συνόδευαν καί τούς εὐχήθηκε ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τήν ζωή τους καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί φωτισμό γιά νά ἔχουν πρόοδο στά μαθήματα τοῦ σχολείου τους....

Read More


20
Δεκ 2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΟΡΤΩΝ 2021-2022 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  κ.    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ

Κατά τάς ἑορτάς τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: Θά τελέση τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας τῶν Ξένων) Πρεβέζης, τήν Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, ὥρα 6:30 μ.μ. Θά χοροστατήση στήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης τήν Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, ὥρα 6 μ.μ. Τήν Παρασκευή τό πρωί 24 Δεκεμβρίου 2021 θά λειτουργήση εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας τῶν Ξένων), ὥρα 7 – 10 π.μ. καί  τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας......

Read More


10
Δεκ 2021
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2ο  ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κιβώτια μέ τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας παρέδωσαν στήν Μητρόπολή μας καθηγητές καί μαθητές ἀπό τό 2ο Λύκειο Πρέβεζας στά πλαίσια τῆς δράσης «Νοιάζομαι καί δρῶ γιά τούς ἄλλους», ἀναδεικνύοντας τήν ἀναγκαιότητα γιά  καλλιέργεια τῆς ἀντίληψης πώς ἡ ἀνάληψη κοινωνικῆς εὐθύνης καί ἡ συλλογική δράση εἶναι ἡ ἀπάντηση στά σύγχρονα  κοινωνικά καί οἰκονομικά προβλήματα. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καθηγητές καί μαθητές τονίζοντας ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό νά μαθαίνουν τά παιδιά νά ἔχουν ἀλληλεγγύη ἀνταποκρινόμενοι στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά ἀγαπᾶμε τούς συνανθρώπους μας ὅπως τόν ἑαυτό μας. Συνεχάρη δέ καί τούς καθηγητές πού διδάσκουν τά......

Read More


07
Δεκ 2021
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος συμμετεῖχε στό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Ἀλεξίου. Τό μνημόσυνο ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων τό Σάββατο 4 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.   Γιά τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου μίλησε ὁ Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος ἀναφερόμενος στίς ἀρετές του, χαρακτηρίζοντάς τον φιλάνθρωπο, ἐλεήμονα καί ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Τό μνημόσυνο ἐτελέσθη σέ κλῖμα συγκίνησης μέ τήν παρουσία πλειάδος ἀρχιερέων καί πολλῶν πιστῶν πού προσῆλθαν νά προσευχηθοῦν γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς......

Read More