Κληροδοτήματα

Μέλη:

Πρόεδρος:
Ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Σπ. Καραμάνη - Νηπιαγωγεῖο

Ζήσης Ντούσκας,
Γεώργιος Νούσιας,
Ἰωάννης Φακάζης

Γ. Περδικάρη

Δήμαρχος Πρεβέζης: Χρῆστος Μπαΐλης
Χαράλαμπος Βασιλᾶς
Δημήτριος Τσόγκας
Χαράλαμπος Ρῶσσος

Γραμματεύς:
Παντελεήμων Μπάρκας
Τηλ. 2682029056

Χαρ. Καστάνη

Γυμνασιάρχης Α´ Γυμνασίου: Μαριάνθη Βραχνούλα
Βασιλική Σφονδύλη
Χαράλαμπος Ξυλογιάννης

Δημ. καί Ζαχ. Σταθοπούλου

Διευθυντής Ἐθνικῆς Τραπέζης: Ηλίας Ζωγόπουλος
Μιχαήλ Ἀγάθος

Δημ. Μαυρογεώργη

Θεοφάνης Ἀποστόλου
Κωνσταντῖνος Σφονδύλης