Αρχ. Περιφέρειες

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Αἰσεσ. Πρωτ. Γκαραγκούνης Δημήτριος

Ἀναπληρωτής:Αἰσεσ. Πρεσβ. Νικόλαος Κυρμιζόγλου

Τηλ. Οἰκίας 2682028605   Ναοῦ:  22615   ῞Εδρα. Πρέβεζα· Τ.Κ.48100

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ   ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ     

ΚΑΤΗΓ.

Πρέβεζα

Ἅγ. Χαραλάμπης (Καθεδρικός)   2682022615

Ἀναστασόπουλος Π.

Ντούσκας Δημ.

ΔΕ

ΠΕ

Ἁγ. Αἰκατερίνη Ντούσκας Συμεών           ΔΕ
Ἁγ. Ἀθανάσιος(μετ/σθείς Ἀγία Ἄννα) Κενή
Ἅγ. Βασίλειος                        2682025861 Μπόκος Δημ.

Κυρμιζόγλου Νικ

ΠΕ

ΠΕ

Ἁγ. Εἰρήνη                         2682029009

Τζίμας Ἀλέξ.

Παγκράτης Κων. Διάκ

ΔΕ

ΠΕ

Ἅγ.Ἰωάννης Χρυσόστομος 2682060740 Μαρτζοῦχος Θεοδ.

Φωτόπουλος Α. Διάκ.

ΠΕ

 ΠΕ

Ἅγ. Κωνσταντῖνος                2682022737 Καραφάτης Γεώργ.

ΠΕ

Ἅγ. Νεκτάριος                       2682051161 Νικολάου Ἰωήλ

ΠΕ

Ἅγ. Νικόλαος                        2682023600 Γκαραγκούνης Δημ.

Ρούσσας Βασ. Διάκ.

ΠΕ

ΠΕ

Κοίμ. Θεοτόκου                     2682022889 Δημογέροντας Σίμων

Χῆτος Φώτιος

ΠΕ

ΤΕ

Ἅγ. Θωμᾶς Ἅγ. Θωμᾶς                            2682028942 Τσόγκας Δημ.

ΠΕ

Ἁγ. Τριάς Ἁγ. Τριάς                               2682029884 Κωνσταντινίδης  Ἄβελ

ΠΕ

Μιχαλίτσιον Κοίμ.Θεοτόκου                     2682041367 Σῶτος Μιχαήλ

ΔΕ

Μύτικας Παμμ. Ταξιάρχαι                    2682026151 Στεργίου Γεώργιος

ΠΕ

Νικόπολις Ἅγ. Παῦλος                           2682027190 Κόττας Χρῆστος

ΔΕ

Παντοκράτωρ Μεταμ. Σωτῆρος                  2682029485 Νάστας Παῦλος

ΔΕ

Φλάμπουρα Ἅγ. Κωνσταντῖνος Κενή

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πανοσ. Ἀρχιμ. Χαρίτων Μιχαήλ

Ἀναπληρωτής: Αἰσεσ. Πρεσβ. Κων/νος Καλόγηρος

Τηλ. 2682054120 ῞Εδρα· Καστροσυκιά Τ.Κ.48100

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ   ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ      ΚΑΤΗΓ
Ἀηδονιά Ἅγ.Ἰωάννης Κενή
Ἀμμουδιά Κοίμ. Θεοτόκου         2684022506 Σμπόνιας Χρ. ΔΕ
Ἀνω Δεσποτικόν Ἁγ. Παρασκευή           2682041980 Κιόκιος Χρ. ΔΕ
Ἄνω Σκαφιδωτή Γεν. Θεοτόκου             2684022028 Παπανικολάου Π. ΔΕ
Ἀρχάγγελος Ἅγ.Ἀθανάσιος 2682051497 Κουτσίδης Νίκων

Βουλιστιώτης Παν.

ΠΕ

ΔΕ

Βαλανιδορράχη Ἅγ. Ἀθανάσιος Κενή
Βαλανιδοῦσσα Ἁγ.Μαρίνα  6937294247 Δήμας Β. ΔΕ
Βράχος Ἁγ. Κυριακή Κενή
Ἐκκλησίαι Ἅγ. Νικόλαος  2684022972 Μπούσιος Λαζ. ΥΕ
Καμαρίνα Ἅγ. Βασίλειος Κενή
Κανάλιον Ἁγ. Παρασκευή           2682051258 Λίχας Γρηγόριος

Νυδριώτης  Άρσένιος

ΠΕ

ΔΕ

Καστροσυκιά Ἅγ. Γεώργιος       2682054120 Μιχαήλ Χαρ. ΠΕ
Κάτω Δεσποτικόν Ἅγ. Γεώργιος     2684023474 Βουλιστιώτης Γεώργ. ΔΕ
Κάτω Σκαφιδωτή Ἁγ. Τριάς Κενή
Κορυφούλα Ἅγ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Ίωαννης  ΠΕ
Κουκούλιον Ἅγ. Ἀπόστολοι Κενή
Κρυοπηγή Ἅγ. Βλάσιος       2682024621 Κενή
Λούτσα Ἅγ. Γεώργιος    2684041725 Κώστας Κων. ΔΕ
Λυγιά Ἅγ. Θωμάς   2684022535 Σμπόνιας Σταῦρος ΤΕ
Μεγαδένδρον Ἅγ. Κωνσταντῖνος   2682054313 Σουήδας Σπυρ. ΔΕ
Μυρσίνη Γεν. Θεοτόκου Κενή
Νέα Σαμψοῦς Ἁγ. Τριάς      2682051630 Παπασταύρου Θεοχ.  ΔΕ
Νέα Σινώπη Ἅγ. Νικόλαος Μάρκος Νικ.

ΔΕ

Ριζά Ἅγ. Ἀνάργυροι Κενή
Σκεπαστόν Ἅγ. Γεώργιος  Κενή
Τσουκνίδα Ἅγ. Γεώργιος   2684022465  Τζίμας Θωμ. ΔΕ
Χειμαδιό Ἅγ. Νικόλαος                2682056081 Κομπότης Νικ.

Καλόγηρος Κων.

ΠΕ

ΔΕ

Χόχλα Ἅγ. Κωνσταντῖνος  2684023408   Κενή

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Αἰσεσ. Πρεσβ. Εὐθύμιος Σιντόρης

Ἀναπληρωτής: Αἰσεσ. Οἰκ. Γεώργιος Στεργίου

Τηλ. 6946718519 ῞Εδρα· Κωστακιοι Ἀρτης.Τ.Κ 47100

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ   ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ     

ΚΑΤΗΓ.

Ἁγία Παρασκευή Ἁγ. Παρασκευή       2681098265 Κενή
Ἀκροποταμιά Κοίμ.Θεοτόκου        2681041581 Παπαδόπουλος Σπυρίδων

ΔΕ

  Ἀνέζα Ἅγ. Νικόλαος           2681041350 Παππᾶς Σταύρος

ΔΕ

Ἀνθότοπος Ζωοδ. Πηγή               2681070881 Μανιώτης Εὐάγγ.

ΔΕ

Ἀπόμερον Ἁγ. Κυριακή Δῆμος Χαράλαμπος         ΠΕ
Βίγλα Ἅγ. Νικόλαος            2681042192 Γεροκώστας Ἀνδρ.

ΤΕ

Βλαχέρνα Κατ.Ἐσθ.Θεοτόκου  2681079470 Ρῶσσος Σπυρ.

ΔΕ

Γαβριά Κοίμ. Θεοτόκου         2681041819 Δημολένης Δημ.

ΥΕ

Γραμμενίτσα Ἅγ. Δημήτριος           2681085500 Σαλίβερος Χαρ.

ΠΕ

Γρίμποβον Ἅγ. Ἀθανάσιος          2681085232 Κενή
Δρυών Ἅγ. Ἀπόστολοι Κενή
Ἐλεοῦσα

Κοίμ.Θεοτόκου        2681073288

Ἅγ.Παντελεήμων     2681301140

Ντάκουλας Δημ.

Δῆμος Γεώργ.

ΔΕ

ΠΕ

Καλογερικόν Γεν. Θεοτόκου          2681041730 Στεργίου Γεώργ.

ΔΕ

Καλόβατος Ἁγ. Παρασκευή       2681071660 Λάμπρου Κων.

ΠΕ

Κεραμάτες Ἁγία Τριάς 6977732767 Θήλυζας Ἰωάννης          ΠΕ
Κιρκιζάτες Ἅγ. Νικόλαος         2681051285 Μεγαπάνος Δημ.

ΔΕ

Κολομόδια Γεν. Θεοτόκου Κενή
Κορφοβούνιον Ἅγ. Γεώργιος         2681023396 Μέγας Γεώργ.

ΔΕ

Κορωνησία Γεν. Θεοτόκου       2681024036 Κοσσυβάκης Γεώργ.

ΥΕ

Κωστακιοί Ἅγιος Γεώργιος     2682070026 Θεοδώρου Λουκάς

Σιντόρης Εὐθ.

Τοπούζογλου Γ. Διακ

ΠΕ

ΔΕ

ΔΕ

Μύτικας Ἀρτης Ἁγ. Παρασκευή Κενή
Νεοχώριον Ἅγ. Δημήτριος          2681087268 Καραμπᾶς Γεώργ.

ΤΕ

Παχυκάλαμος Γεν. Θεοτόκου          2681087827 Παππᾶς Θωμᾶς

ΔΕ

Πιστιανά Γεν. Θεοτόκου Ζαρκάδας Ἀχιλλεύς            ΥΕ
Πλησιοί Ἅγ. Δημήτριος          2681051895 Ἀθανασούλας Κων.

ΔΕ

Πολύδροσον Ἅγ. Ἀθανάσιος         2681024374 Κτρότσιος Παναγιώτης

ΔΕ

Ράχη Ἅγ. Γεώργιος             2681042815 Τσούρτης Κων.

ΠΕ

Ρόκκα Ἅγιος Νικόλαος        2681051702 Μπίλιας Ἰωαννίκιος

ΠΕ

Παπαδόπουλος Βασ         ΔΕ
Φιλοθέη

Ἅγιος Κωνσταντῖνος 2683023763

Παναγία Όδηγήτρια 2683022810

Λάμπρου Βασ.

Καραγιάννης Ἰωάννης

ΠΕ

ΠΕ

 Χανόπουλο Γεν. Θεοτόκου             2681085667 Φλιτούρης Λάμπρος

ΔΕ

Ψαθοτόπιον Ἅγ. Βλάσιος                 2681042251 Κωλέτσος Γεώργιος

ΔΕ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Αἰσεσ. Πρεσβ. Γεώργιος Κατραχούρας

Ἀναπληρωτής: Αἰσεσ. Πρεσβ. Βασίλειος Κούσης

Τηλ:6936655241 ῞Εδρα· Λούρος Τ.Κ. 48061

ΠΟΛΙΣἤ ΧΩΡΙΟΝ   ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ     

    ΚΑΤΗΓ.

Ἄνω Κοτσανόπουλο Ἁγ. Παρασκευή Κενή
Ἄνω Ράχη Γεν. Προδρόμου Κενή

Ἄνω Ρευματιά Ἅγ. Γεώργιος Κενή
Ἄσσος Ἅγ. Γεώργιος    2683061534 Σιάρκος Ἀλέξ.

ΔΕ

Βρυσούλα Κοίμ. Θεοτόκου Κενή
Γαλατᾶς Κοίμ. Θεοτόκου Γκισούλης Δημήτριος          ΤΕ
Γαλήνη Ἅγ. Γεώργιος    2683061236 Σωτηρίου Θωμ.

ΥΕ

Ἐλαία Ἅγ.Ἀθανάσιος  2683031559 Νίτσος Χριστ.

ΔΕ

Ζερβόν Ἅγ. Δημήτριος Κενή
Θεσπρωτικόν Ἅγ. Γεώργιος Κενή
Γεν. Θεοτόκου Λαμπρόπουλος Βαρ.

ΠΕ

                             2683032218 Καραμέτσης Σωτ.

ΔΕ

Κάτω Κοτσανόπουλο Ἅγ. Γεώργιος     2682031753 Κακιούζης Χρῆστος

ΥΕ

Κάτω Ρευματιά Κοίμ. Θεοτόκου Κενή
Κεράσοβον Ἅγ. Κωνσταντῖνος Κενή
Κρανέα Ἅγ. Δημήτριος  2683023687 Κιτσαντᾶς Ἀπ.

ΔΕ

Λοῦρος

Κοίμ. Θεοτόκου

6932340564

Τουμπέκης Ἐφραίμ.

Κίτσης Ἰωσήφ

ΠΕ

Μελιανά Κοίμ. Θεοτόκου Κενή          ΔΕ
Νικολίτσιον Κοίμ. Θεοτόκου 6977211779 Κούσης Β.

ΔΕ

Παπαδάται Ἁγ. Τριάς            2683061431 Θεοφάνους Πανάρ.

Κοκκίνης Ιωσηφ.

ΠΕ

ΤΕ

Πολύβρυσον Ἅγ. Παντελεήμων Κενή
Ριζοβούνιον Ἅγ. Νικόλαος     2683031593 Μότσιος Ἀνδρ.

ΔΕ

Σεριζιανά Κοίμ. Θεοτόκου  2682091368 Κενή
Σκιαδᾶς Ἁγ. Παρασκευή  2682032159 Κενή
Στεφάνη Ἅγ. Ἀθανάσιος   2683061387 Κατραχούρας Γεωρ.

ΔΕ

Σφηνωτόν Ἅγ. Νικόλαος Κενή
Τρίκαστρον Κοίμ. Θεοτόκου Κενή
Τύρια Ζωοδ. Πηγή Κενή
᾿Ωρωπός Ἅγ. Δημήτριος    2682032918 Σμπόνιας Γεώργ.

ΥΕ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Αἰδεσ. Πρεσβ.: Ἀλέξανδρος Γείτονας

Ἀναπληρωτής: Αἰδεσ. Πρεσβ. Χαράλαμπος Σταμάτης

Τηλ. Οἰκίας 2683041320         ῞Εδρα· Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ   ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ     

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγ. Γεώργιος Ἅγ. Γεώργιος          2683091294 Πάνου Ἀνδρ.

ΔΕ

Ἅγ. Σπυρίδων Ἅγ. Σπυρίδων         2683041320 Γείτονας Ἀλέξ.

ΔΕ

Ἀμπέλια Ἁγ. Παρασκευή     2683023893 Μητροπᾶνος Χρ.

ΔΕ

Ἀμμότοπος

Ἀνω Δρυμώνας & Δρυμώνας

Ἅγ. Γεώργιος                  6944422835

Ἅγ. Χριστοφόρος            2651117267

Χριστοδούλου Σωτήριος

Χάϊδος Θεοχάρης

ΠΕ

ΔΕ

Βαθύ Γοργομύλου Παμμ. Ταξιάρχαι Κενή
Βούλιστα Ἅγ. Γεώργιος Κενή
Γοργόμυλος Ἅγ. Γεώργιος              2683023626 Δρᾶκος Νικ.

ΔΕ

Γυμνότοπος Ἁγ. Κυριακή               2683023626 Πανταζῆς Δημ.

ΔΕ

Δρυόφυτον Ἅγ. Νικόλαος             2683091293 Τσούμαλης Χρῆστος

ΔΕ

Ἡλιοβούνια Ἅγ. Κωνσταντῖνος Κενή
Καμπή Ἅγ. Κωνσταντῖνος    2683024715 Σταμάτης Πέτρ.

ΔΕ

Κερασών Ἅγ. Παῦλος Κενή
Νέα Κερασοῦς Μεταμ. Σωτῆρος        2683023430 Καμβύσης Ἀγαθ.

Πιπερίδης Χαρ.

ΠΕ

ΤΕ

Νέος Γοργόμυλος Ζωοδ. Πηγή                 2683022796 Νταλαμάγκος Ἀπ.

ΠΕ

Παντάνασσα Κοίμ. Θεοτόκου Κενή
Παναγία Κοίμ. Θεοτόκου         2683022540 Ρέντζος Πέτρος

ΥΕ

Πέτρα Ἁγ. Κυριακή               2683022038 Σταμάτης Χαρ.

ΔΕ

Ροδαυγή Ἁγ. Παρασκευή           2681026770 Ἀθανασίου Ἀθαν.          ΔΕ
Ρωμιά Ἁγ. Ἰωάννης                  6980981858 Μαγγίνας Εὐάγγ.          ΔΕ
Σουμέσιον

Στρογγυλή

Ἁγ. Τριάς

Ἁγ. Αἰκατερίνη

 Κενή

Κενή

Τσαγκαρόπουλον Ἅγ. Νικόλαος Κενή
Φιλιππιάς Ἅγ. Βησσαρίων        2683023862 Χαραλαμπίδης Ἐλ.         ΤΕ
Κοίμ. Θεοτόκου        2683022032 Χρήστου Γεώργ.         ΠΕ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

Μονή-ΖαλόγγουΗ θαυματουργή εύρεση της εικόνας του Ταξιάρχου Μιχαήλ στην κορυφή του Ζαλόγγου (876 μ.) τον 8ο αιώνα, οδήγησε τον ευλαβή βοσκό Σάββα να γίνει ασκητής σε μια σπηλιά του βράχου κι έπειτα κτήτορας της πρώτης μονής των Ταξιαρχών. Τον 18ο αιώνα ιδρύθηκε το νέο μοναστήρι στη βάση του βράχου και κτίστηκε το Καθολικό του αγίου Δημητρίου, μια μονόκλιτη βασιλική, στην οποία προστέθηκε τρούλος γύρω στο 1810. Η αγιογράφηση του ναού ολοκληρώθηκε το 1816. Το 1777  στο μοναστήρι έμεινε για έναν μήνα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Στην Τουρκοκρατία, διέθετε 2.200 γρόσια το χρόνο για τα σχολεία της περιοχής. Από τους ηγούμενους της μονής, ξεχωρίζουν:

α) ο αρχιμ. Ιωσήφ Γκινάκας (1750), ο οποίος αγωνίσθηκε δίπλα στον Λάμπρο Κατσώνη, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και τελικά αποκεφαλίστηκε γινόμενος ιερομάρτυρας.

β) ο αρχιμ. Ανανίας (1825-1840) ο οποίος εσφάγη ημέρα Κυριακή, λίγο μετά την Θ.Λειτουργία από τους αδίστακτους αγάδες της Λάμαρης, για να μπορέσουν να αρπάξουν τα κτήματα της Μονής.

Η Μονή υπέστη πολλές καταστροφές από τους Τούρκους το 1824, το 1854 και κυρίως το 1897 κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Το 1916 ανακαινίσθηκε επί ηγουμένου Αγαθαγγέλου. Μετετράπη σε γυναικείο μοναστήρι το 1962 από το Μητροπολίτη Στυλιανό.

Ο βράχος του Ζαλόγγου είναι συνδεδεμένος με την αγία αυτοθυσία των 300 περίπου Σουλιωτισσών, που –μετά την κατάληψη του Σουλίου από τον Αλή-περικυκλωμένες από τους Τούρκους στην κορυφή του βράχου, προτίμησαν, αντί να καταλήξουν στα χαρέμια τους, να θυσιαστούν πέφτοντας με τα παιδιά τους. Η αδελφότητα της Μονής σήμερα αποτελείται από 12 μοναχές με ηγουμένη τη Γερόντισσα Φεβρωνία.

Μονή-ΛεκατσάἩ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος Λεκατσᾶ βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ ὁμώνυμου δάσους ἀπέχοντας μόλις 4 χλμ. βορειοδυτικὰ ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἄνω Μυρσίνη. ῾Ιδρύθηκε τὸν 8ο ἢ 9ο αἰῶνα. Ἀφιερωμένη στὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, ἀρχικὰ βρισκόταν στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, στὴν θέση Κόρτος ἤ «παλαιομονάστηρο», ποὺ σήμερα μόνο τὰ θεμέλια ὑπάρχουν. Δὲν εἶναι γνωστὸ πότε καὶ πῶς καταστράφηκε. Ἡ ἐπωνυμία Λεκατσᾶ μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ κτίτορος τῆς Μονῆς ἢ κάποιου ἡγουμένου της καταγομένου ἀπὸ τὴν Ἰθάκη ἢ  τὴν Λευκάδα.Ἡ σημερινὴ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος Λεκατσᾶ, κτισμένη στοὺς πρόποδες τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, ὀφείλει τὴν ὕπαρξή της στὴν παρουσία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Τὸ 1777 περνῶντας ἀπὸ ἐκεῖ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς συν­άντησε τὸν τότε περιβόητο ληστὴ καπετὰν Σπῦρο Ζέρβα. Ἀκούγοντας τὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου ὁ ληστὴς μετανόησε. Δεχόμενος τὴν συγχώρηση ἀπὸ τὸν ἅγιο καὶ μὴ ἀρκούμενος σ᾽ αὐτήν, θέλοντας νὰ κάμει κάτι περισσότερο γιὰ τὴν ψυχή του, ἔκτισε ἐκεῖ τὸ σημερινὸ μοναστήρι μὲ τὴν ὑπόδειξη καὶ προτροπὴ τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ.Ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐμφανίσεις-φανερώσεις τῆς Παναγίας καθιερώθηκε ἡ ὀνομασία Φανερωμένη. Ἀπὸ τότε, ἡ Μονὴ γιορτάζει Δευτέρα (φανέρωσης) τοῦ ἁγίου Πνεύματος.Ἡ Μονὴ ἦταν σὲ ἀκμὴ μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁπότε ἐγκαταλείπεται (περὶ τὸ 1930), καὶ σταδιακὰ ἐρημώνεται.  Τελευταῖος ἡγούμενος ἀναφέρεται ὁ παπα-Σπῦρος ἀπὸ τὸ χωριὸ Μυρσίνη.Ἡ Μονὴ εἶχε πολλὰ κτήματα σὲ ἐλιές, χωράφια, μύλους, ζωντανά, μελίσσια.  Τὰ ἔσοδά της διανέμονταν στοὺς πτωχοὺς καὶ στὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς.Κατὰ τὶς περιόδους 1998-2001 καὶ 2010-2012, ἐπὶ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, ἡ Μονὴ ἀνακαινίζεται, ἀναστηλώνεται καὶ ἀναπαλαιώνεται πλήρως, ἀποσπῶντας βραβεῖο τῆς «Europa Nostra». Ἀποτελεῖ ἱστορικὸ διατηρητέο μνημεῖο.Σήμερα ἡ Μονή λειτουργεῖ καὶ εἶναι ἐπισκέψιμη.Σημερινὸς ἡγούμενος εἶναι ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀλκίσων Μιχαήλ.

Μονή-ΗλιοβουνίωνΚτίστηκε στὴν κορυφὴ τοῦ Ἠλιοβουνίου (560μ.) πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Πέτρα, ποὺ βρίσκεται στὸν δρόμο ἀπὸ Πρέβεζα πρὸς Ἄρ­τα. Ἔγινε αὐτοτελὴς τὸ 1720, ἐ­νῶ μέχρι τότε ἦταν μετόχι τῆς Μο­νῆς Ρωγῶν. Ὁ ἡγούμενος Κάλ­­λιστος ἐπισκεύασε τὸν μικρὸ ναὸ ποὺ προϋπῆρχε καὶ τὸ 1735 ἀ­νοικοδόμησε νέα κελλιά. Τὸ 1852 ὁ ἡ­γού­­μενος Διονύσιος Β´, στὴν θέση τοῦ παλαιοῦ ναοῦ ἀνήγειρε νέ­ο. Ὁ ἴδιος ἀνέλαβε καὶ τὴν κατασκευή, στὸν ποταμὸ Λοῦρο πρὶν ἀ­πὸ τὴν Φι­λιππιάδα, τῆς γνωστῆς μέχρι καὶ σήμερα «γέφυρας τοῦ Καλογήρου».

Στὴν Τουρκο­κρα­τία ἡ προσφορὰ τῆς Μονῆς πρὸς τοὺς ὑπόδου­λους χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Γι’ αὐτὸ ὑ­π­έστη πολλὰ ἀπὸ τοὺς κατακτητές. Ἀναφέρεται, μάλιστα, ὅτι ὁ Μουχτὰρ πασᾶς, γιὸς τοῦ τυράννου τῆς ᾽Ηπείρου Ἀλῆ, συνέλαβε τὸν ἡγούμενό της Διο­νύ­σιο Α´, ἄν­δρα ἐνάρετο καὶ σεβάσμιο, καὶ τὸν βασάνισε ἀφαι­ρώντας του τὰ δόντια. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀλῆς, ἀφοῦ κά­ποτε λεηλάτησε τὸ μοναστήρι, κακοποίησε τὸν ἡγούμενο Ἀ­γά­­πιο (1780), τὸν φυλά­κισε στὰ Ἰω­άν­νινα καὶ στὸ τέλος μᾶλ­λον τὸν ἐπώλησε στὴν Ἀλγερία, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε ἀπὸ τὶς κα­κου­χίες.

Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ συμβολὴ τῆς Μονῆς στὴν παιδεία τῶν ὑπό­δουλων, καθότι χρηματοδοτοῦσε μὲ 22.000 γρόσια τὸν χρόνο τὰ σχο­­λεῖα τῆς περιοχῆς. Στὴν διάρκεια τοῦ ἀτυχοῦς ἑλληνοτουρ­κι­κοῦ πολέμου τοῦ 1897 ἡ Μονὴ ὑπέστη σοβαρὲς καταστροφές. Τὴν χαριστικὴ βολὴ ὅμως, ἔδωσαν σ᾿ αὐτὴν οἱ δυνάμεις Κατοχῆς (1943-44), ποὺ τὴν πυρ­πό­λησαν, ἐπειδὴ ἀποτελοῦσε κέντρο ἐθνι­κῆς ἀντίστασης τῆς περιοχῆς. Ἐκ θαύματος σώθηκε τὸ περίφη­μο Κα­θολικὸ μὲ τὸ ἀξιόλογο γλυπτὸ πέτρινο τέμπλο του.Τὸ 1991, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κυροῦ Μελετίου, ἡ Μονὴ μεταφέρθηκε σὲ ἀνεγερθὲν ἐκ θεμελίων νέο κτιριακὸ συγκρότημα μὲ Καθολικὸ ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προ­­δρόμου πλησίον τοῦ χωριοῦ Φλά­μπουρα, 15 χλμ. ἀπὸ τὴν Πρέβεζα, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς τὴν Ἄρ­­τα. ᾽Επανδρώθηκε μὲ 25 μο­ναχοὺς καὶ ἱερομονάχους ὑπὸ τὸν ἡγούμενό τους ἀρχιμ. Ἐ­φραὶμ Τουμπέκη.

κερασωνοςΣ’ ένα κατάφυτο λόφο και σε απόσταση 3 χλμ πάνω απο το χωρίο Κερασώνα ή Κεράσοβο Φιλιππιάδος βρίσκεται το μοναστήρι της Φανερωμένης. Κτίστηκε το 1709. Το καθολικό πρόσφατα ανακαινισμένο είναι μονόκλιτη βασιλική με ξύλινη στέγη χωρισμένο σε πρόναο, κυρίως ναό και ιερό με ενδιαφέρουσες και καλά διατηρημένες αγιογραφίες του 1718. Επι τουρκοκρατίας λέγετε οτι υπήρξε κρυφό σχολείο μέχρι το 1910.

  1. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Πελαγίας
  2. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμ. Θεοτόκου Κοζύλης
  3. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμ. Θεοτόκου Ροδιᾶς
  4. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμ. Θεοτόκου Ἀβάσσου
  5. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ἀποστόλων Λιθαρίου
  6. Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κορωνησίας
  7. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Δημητρίου Κατσούρη
  8. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Ρωμιᾶς
  9. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμ. Θεοτόκου Καστρίου
  10. Ἱερὰ Μονὴ Βλαχέρνας