ΝΟΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΦΕΚ

Πρᾶξιν-περί-παραδόσεως-καί-παραλαβῆς-Ἐκκλησιαστικοῦ-Συμβουλίου
Πρᾶξιν-περί-παραδόσεως-καί-παραλαβῆς-Ἐκκλησιαστικοῦ-Συμβουλίου
share