ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σχολὴ βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης.

Ιστορικό Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

Ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ᾽80 καὶ ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ἀπὸ τὸ κράτος (Ὑπ. Πολιτισμοῦ) τὸ 1995.

Στεγάζεται στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὰ μαθήματα παραδίδονται κάθε Δευτέρα καὶ Τρίτη τὸ ἀπόγευμα.

Σκοποὶ τῆς Σχολῆς:
α) Ἡ μελέτη, διατήρηση, διάδοση καὶ προβολὴ τῆς πα­τρώας ψαλτικῆς τέχνης, ὅπως αὐτὴ διασώθηκε ἀνὰ τοὺς αἰῶ­νες μέχρι σήμερα.
β) Ἡ μουσικὴ καὶ λειτουργικὴ κατάρτιση νέων Ἱερο­ψαλ­τῶν μὲ σκοπὸ τὴν ἐπάνδρωση τῶν ἀναλογίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
γ) Ἡ παράλληλη καλλιέργεια καὶ διάδοση τοῦ ἄλλου κλά­δου τῆς Ἐθνικῆς μας Μουσικῆς, δηλ. τοῦ δημοτικοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ (δηλ. τὸ δημῶδες ἄσμα).
δ) Ἡ κατάρτιση καὶ ἡ συστηματικὴ ἐπιμόρφωση καθηγη­τῶν βυζαντινῆς μουσικῆς, καθὼς καὶ διευθυντῶν Ψαλτικῶν Χορῶν καὶ Χορωδιῶν Παραδοσιακοῦ Τραγουδιοῦ.
ε) Ἡ ἀναζωπύρωση τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐθνικῆς κληρονομιᾶς στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ.

vizantini
12038898_1014328601931095_233986858401886720_o
12063522_1014328321931123_5873259746710021909_n

Γενικὸ πρόγραμμα σπουδῶν:

α. Ἡ φοίτηση εἶναι 5ετὴς γιὰ τὴν ἀπόκτηση Πτυχίο Βυζ. Μουσικῆς καὶ 7ετὴς γιὰ τὸ Δίπλωμα Βυζ. Μουσικῆς.
Ἀμφότερα ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸ κράτος.

β. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς σημειογραφίας (παρασημαντικῆς) τῆς μουσικῆς καὶ ὅ,τι αὐτὴ συμπεριλαμβάνει (θεωρία τῶν ἤχων, ὕμνους-τραγούδια) διδάσκονται καὶ δευτε­ρεύ­οντα μαθήματα:
α) Ἱστο­ρία Βυζαντινῆς Μου­σι­κῆς,
β) Τυπικό,
γ) Ὑμνολογία,
δ) Λειτουρ­γική, καί
ε) Μετρική.

γ. Διευθυντής Σχολής : Αρχιμ. Χαρίτων Μιχαήλ

Γραμματέας : κ. Χριστίνα Αντωνίου

Διδάσκοντες : Αρχιμ . Χαρίτων Μιχαήλ

κ. Νεκτάριος Θάνος

Chorus Nicopolitanus Χορὸς Ψαλτῶν Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης

Chorus Nicopolitanus

Χορὸς Ψαλτῶν Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης

Ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ἱδρύθηκε τὸ 1986 ὡς Χορῳδία Βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Μελέτιο Καλαμαρᾶ (†2012) στὰ πλαίσια τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Μέχρι τὸ 2004 Διευθυντῆς τῆς Χορῳδίας ἦταν ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Μπόκος. Τὸ 2005 ἀναδιοργανώθηκε ὡς Χορὸς Ψαλτῶν ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Χαραλάμπους, Νεκτάριο Θᾶνο, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ σημερινὸς διευθυντὴς του, μὲ τὴν ἐπωνυμία «Chorus Nicopolitanus», ὀνομασία ποὺ παραπέμπει στο ένδοξο λατινόφωνο χριστιανικό παρελθόν της περιοχής.
Ὁ Χορὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ 15 μέλη, ψάλτες καὶ φιλόμουσους κληρικοὺς τῆς πόλης καὶ τῆς περιοχῆς γενικότερα. Σκοπὸς τοῦ Χοροῦ εἶναι ἡ μελέτη τῆς παραδοσιακῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἡ ἔρευνα παλαιῶν μουσικῶν μελῶν καθὼς καὶ τῆς ψαλτικῆς ἱστορίας τῆς Πρέβεζας, ἐν γένει ἡ ἐντρύφηση στὴν μακραίωνη ἑλληνικὴ ψαλτικὴ παράδοση καὶ ἡ παρουσίαση αὐτοῦ τοῦ μουσικοῦ πλούτου στὸ φιλόμουσο κοινό.
Ὁ Χορός, πέρα ἀπὸ τὶς καλλιτεχνικές του ἐμφανίσεις στὴν Πρέβεζα, τὴν Ἄρτα, καὶ τὴν Βέροια (Παύλεια 2014), ἔχει στὸ ἐνεργητικό του συμμετοχὲς σὲ Χορωδιακὸ Φεστιβὰλ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στὴν Κέρκυρα (Μάρτιος 2014 καὶ 2015), καὶ τὴν ἠχογράφηση δύο ψηφιακῶν δίσκων, ἕναν μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Πρεβέζης (2006), ἔκδοση τῆς Νομαρχιακῆς Αὑτοδιοίκησης Πρέβεζας, κι ἕνα δεύτερο, ποὺ πρόσφατα κυκλοφορήθηκε, μὲ συνθέσεις τοῦ μητροπολίτου Νικοπόλεως Κοσμᾶ Εὐμορφοπούλου τοῦ Μαδυτινοῦ (†1901).