ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας

Η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας σκοπό έχει την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας των σπουδαστών πα΄ρεχοντας τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

Λειτουργεί:

Δευτέρα 5 – 7 μ.μ. για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών προηγουμένων ετών και αρχαρίων.

Τετάρτη 5 – 8 μ.μ. για ενήλικες προηγουμένων ετών.

Παρασκευή 5 – 8 μ.μ.για ενήλικες αρχάριους

Διαδάσκει ο αγιογράφος Γεώργιος Τριανταφυλλίδης