ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
share