Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον: Ὑπεύθυνος Αἰδεσ, Πρεσβ. Λάμπρος Φλιτούρης, τηλ. 26820-25557