Κληροδοτήματα

Μέλη:

Πρόεδρος:
Ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Σπ. Καραμάνη - Νηπιαγωγεῖο

Ζήσης Ντούσκας,
Κων/νος Φαρμάκης,
Ἰωάννης Φακάζης

Γ. Περδικάρη

Δήμαρχος Πρεβέζης: Χρῆστος Μπαΐλης
Χαράλαμπος Βασιλᾶς
Γεώργιος Μπαλέρμπας
Χαράλαμπος Ρῶσσος

Γραμματεύς:
Παντελεήμων Μπάρκας
Τηλ. 2682029056

Χαρ. Καστάνη

Γυμνασιάρχης Α´ Γυμνασίου: Μαρία Ρωμαΐδου
Βασιλική Σφονδύλη
Χαράλαμπος Ξυλογιάννης

Δημ. καί Ζαχ. Σταθοπούλου

Διευθυντής Ἐθνικῆς Τραπέζης: Ἀθανάσιος Εὐθυμίου
Μιχαήλ Ἀγάθος

Δημ. Μαυρογεώργη

Θεοφάνης Ἀποστόλου
Κωνσταντῖνος Σφονδύλης